Forma për Aplikim

greenideas

FORMA E APLIKIMIT

Njoftim: Afati për aplikim ka përfunduar. Kandidatët që përzgjidhen për fazën e dytë do të njoftohen me kohë.